ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΖΥΜΟΥ G6PD

Φαρμακα που πρέπει να αποφεύγονται:
https://www.g6pd.org/en/G6PDDeficiency/SafeUnsafe/drugs-official-list

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:
Κουκιά, βαφές ανιλίνης, ναφθαλίνη, η χρωστική τροφίμων Orange-RN