Οι τελευταίες οδηγίες της Αμερικάνικης Παιδιατρικής Εταιρείας (2021) για τον χρόνο που μπορούν να διαθέτουν τα παιδιά στις οθόνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Απαγορεύονται οι οθόνες σε παιδιά κάτω των 2 ετών , σε παιδιά 2-5 ετών επιτρέπεται μια ώρα την ημέρα και παιδιά 5- 17 ετών ως 2 ώρες την ημέρα.
Τα παιδιά έχουν ανάγκη την επαφή με τους γονείς , την οικογένεια , το σχολείο και τους φίλους. Τα παιδιά έχουν ανάγκη το παιχνίδι. Μεγαλώνουμε λοιπόν υγιή παιδιά μέσω από την μίμηση.